home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

.bashrc

In de meest courante linux besturingssystemen is er een hidden bestand, .bashrc
 
Kijk even naar de permissions. Is het uivoerbaar?
 
.bashrc is een script. Het bevindt zich in onze $HOME.
Telkens als we inloggen op een terminal wordt dit script uitgevoerd.
 
We kunnen het ook aanpassen of er dingen aan toevoegen.
Om het aan te passen (en als het nog niet bestaat om het aan te maken) tikken we:

$ nano .bashrc
 

 1. informatie over je systeem als je inlogt:
   
  We kunnen ons script dwf uit bash-scripting-intro toevoegen aan de .bashrc.
  We voegen we de volgende regel
   
  $HOME/dwf
   
  helemaal onderaan toe:

  ...
  # Alias definitions.
  # You may want to put all your additions into a separate file like
  # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
  # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
   
  if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
  fi
   
  # enable programmable completion features (you don't need to enable
  # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
  # sources /etc/bash.bashrc).
  if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
  . /etc/bash_completion
  fi
  fi
   
  ## een welkomst-script (dwf) bij elke login:
  $HOME/dwf

  Indien de .bashrc nog niet bestond, is $HOME/dwf de enige regel in het script.

  Sla je wijzigingen op en test ....
  Als je een nieuwe terminal opent, heb je dan een dwf start scherm?
   

 2. $HOME/bin toevoegen aan je PATH
   
  De variabele PATH wordt telkens opnieuw bij het openen van een terminal geïnitialiseerd. Als je permanente toevoegingen aan PATH wenst op te slaan doe je dit in .bashrc
   
  Kijk eerst of in jouw distributie $HOME/bin misschien al toegevoegd is aan PATH
  Zoek in .bashrc de regel op die begint met PATH= en kijk of $HOME/bin er tussen staat.
  Bij een user jozefien staat er dan ergens ...:/home/jozefien/bin:...
  Verschillende paden zijn van elkaar gescheiden door een :
   
  Indien $HOME/bin nog niet toegevoegd is aan PATH kun je dit toevoegen achteraan de PATH= declaratie. Vergeet de : niet.
   
 3. Why is it not exece. ... .ce-cutable ... ???
   
  ls -l ~/.bashrc
  -rw-r--r-- 1 user user 74 Nov 20 2017 .bashrc
   
  run-script

   

  $ ls .bashrc -l
  -rw-r--r-- 1 nero nero 74 Nov 20 2017 .bashrc
  $ . .bashrc
  $ nano hello-world
  $ cat hello-world 
  echo hello -- world
  $ ls -l hello-world 
  -rw-rw-r-- 1 nero nero 20 May 14 12:43 hello-world
  $ . hello-world 
  hello -- world

  http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prompt-HOWTO/x237.html