home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

read: wisselwerking is interaction

Met echo en read brengen we interactie in een shell script:
echo brengt informatie op scherm vanuit het script,
read leest informatie in van de gebruiker.
Een variabele is een plaats in het geheugen waar bash tijdelijk informatie opslaat.
 
een voorbeeld:

#!/bin/bash
#
# dagjij: voorbeeld op echo en read
#
# basisregels bash scripting 10 juni 2010
#
echo Hoe heet jij?
read uwnaam
echo
echo Dag $uwnaam

In dit voorbeeld met als naam dagjij wordt er naast echo en read ook een variabele geïntroduceerd.
 
Wat de gebruiker intikt, totdat hij <enter> drukt, komt terecht in de variabele uwnaam.
 
Om de waarde van deze variabele op scherm te brengen schrijven we in ons script:
echo $uwnaam

Het dollarteken zegt tegen echo dat het de waarde van de variabele uwnaam moet afdrukken, en niet de string "uwnaam". De echo zonder meer op regel 9 zorgt voor een blanco lijn.
 
oefeningen

  • Schrijf een script met als naam jaarkal dat een jaar opvraagt, en daarna de kalender van dat jaartal op scherm brengt. Vergeet de kommentaar niet en de shebang.
     
  • Schrijf een script met als naam maandkal dat eerst het jaartal, en daarna de maand opvraagt, en dan van die maand de kalender opscherm brengt.
     
  • Schrijf een script met als naam bezetting dat een gebruikersnaam opvraagt, en de totale grootte (bezetting) van alle files en subdirectories van de homedirectory van die gebruiker op scherm brengt. tip: gebruik het commando du