home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

PATH

 1. wat
   
  In de snippet $HOME/bin zagen we al dat we best een extentie .sh meegeven aan onze shell-scripts,
  en dat we onze scripts best allemaal samen bewaren in $HOME/bin.
   
  Je kan de directory $HOME/bin toevoegen aan je $PATH.
   
  Voordelen hiervan zijn:

  • dat je geen ./ of ander path meer moet intikken naar je eigen scripts,
  • dat bovendien de auto-completion met de TAB-toets werkt (waar je ook zit in de directory structuur).
    

  PATH is een shell-variabele die bijhoudt waar bash moet zoeken om executables (uitvoerbare scripts en/of programma's) te vinden als die zonder path (absoluut of relatief) worden ingetikt.
   

 2. hoe
   
  Je kan de huidige inhoud van PATH op scherm brengen met:

  jozefien@laptop$ echo $PATH
  /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games

  De variabele zelf heet PATH,
  maar als we zijn inhoud willen tonen, dan doen we dit met $PATH
   
  Om PATH uit te breiden met $HOME/bin tikken we aan de bash-prompt:

  jozefien@laptop$ PATH=$PATH:$HOME/bin

  En om te kijken of het gelukt is tikken we:
   
  jozefien@laptop$ echo $PATH
  /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games: /home/user/bin

  HOME is eveneens een shell variabele. Zijn inhoud is:

  jozefien@laptop$ echo $HOME
  /home/jozefien

  Je kan PATH=$PATH:$HOME/bin gewoon toevoegen aan je .bashrc -- >> dat zien we in de volgende snippet ...
   

 3. oefening:
   
  • maak de oefening 'kubus' uit linux800.be/inleiding/oefeningen/hidden-files-1 opnieuw
  • denk aan de shebang, en nuttige kommentaar
  • herbenoem naar kubus.sh
  • maak uitvoerbaar met chmod
  • plaats in $HOME/bin
  • test kubus.sh
  • kijk of $HOME/bin in je PATH zit, zoniet, voeg toe
  • is kubus.sh uitvoerbaar zonder ./
  • test autocompletion met TAB toets
  • maak nog een directory $HOME/bin/bash
  • verplaats kubus.sh er naar toe
  • test autocompletion en de uitvoerbaarheid zonder ./
  • voeg $HOME/bin/bash toe aan je PATH
  • test autocompletion en uitvoerbaarheid zonder ./