home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

private ubuntu18 op RUBAX

 
Ik wens een VPN server te plaatsen in een private network achter een centOS firwall op RUBAX.
Ik gebruik de tweede virtuele netwerkkaart op RUBAX.
 

 1. install
   
  Voor de installatie van een ubuntu18 verwijs ik naar praktijk / labo's in de inleiding.
   
  Reeds tijdens de installatie kan ik testen of de centOS-fw masquerading toepast door de netwerkconfiguratie er naar te laten verwijzen.
  (192.168.255.77 wordt mijn gateway --
  ik kan 4.2.2.2 gebruiken als DNS --
  192.168.255.0 netmask 255.255.255.0 mijn netwerk --
  ik kies adres 192.168.255.118)
   
 2. first boot
   
  Na herstart van ubuntu gebruik ik ssh vanaf de centOS-fw om in te loggen:
   
  [user@centos-fw ~]$ ssh 192.168.255.118
   
  The authenticity of host '192.168.255.118 (192.168.255.118)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:KU6QYbdAVz+D4dHToBWSsGtkPu45q1KNKQV4QGAHojQ.
  ECDSA key fingerprint is MD5:ef:4b:83:a0:9b:f4:ee:68:1d:82:7b:4f:bb:10:11:bb.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added '192.168.255.118' (ECDSA) to the list of known hosts.
  bert0001@192.168.255.118's password: 
  Welcome to Ubuntu 18.04 LTS (GNU/Linux 4.15.0-22-generic x86_64)
   
  * Documentation: https://help.ubuntu.com
  * Management:   https://landscape.canonical.com
  * Support:    https://ubuntu.com/advantage
   
  System information as of Thu Jun 7 08:56:52 UTC 2018
   
  System load: 1.15        Processes:      98
  Usage of /:  20.8% of 19.56GB  Users logged in:   1
  Memory usage: 15%        IP address for ens3: 192.168.255.118
  Swap usage:  0%
   
  42 packages can be updated.
  13 updates are security updates.
   
  Last login: Thu Jun 7 08:55:50 2018
  user@ubu18-srv2:~$ 

   
  Vervolgens test ik internet met
   
  sudo apt update

  [sudo] password for bert0001: 
  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease               
  Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease               
  Reading package lists... Done           
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  42 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

   
  sudo apt upgrade
   

  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  Calculating upgrade... Done
  The following packages will be upgraded:
  apport bsdutils cloud-init curl distro-info-data ebtables fdisk git git-man
  language-selector-common libblkid1 libcurl3-gnutls libcurl4 libfdisk1 libmount1 libncurses5
  libncursesw5 libprocps6 libsmartcols1 libtinfo5 libuuid1 linux-firmware
  linux-signed-generic mdadm mount ncurses-base ncurses-bin ncurses-term netcat-openbsd
  procps python3-apport python3-distupgrade python3-problem-report
  python3-software-properties snapd software-properties-common ssh-import-id
  ubuntu-release-upgrader-core update-notifier-common util-linux uuid-runtime wget
  42 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 86.8 MB of archives.
  After this operation, 10.8 MB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue? [Y/n] Y

   

 3. port forwarding sshd
   
  We willen poort 12321 op 151.152.153.154 gebruiken om van op afstand in te loggen op onze ubuntu server.
  Dat moeten we fixen op onze centOS-fw.
   
  [user@centos-fw ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-forward-port=port=12321:proto=tcp:toaddr=192.168.255.118:toport=22
  success
  [user@centos-fw ~]$  sudo firewall-cmd --reload
   
  we testen of het werkt vanaf onze laptop ...
  $ ssh -p 12321 user@151.152.153.154
  user@151.152.153.154's password: 
  Welcome to Ubuntu 18.04 LTS (GNU/Linux 4.15.0-22-generic x86_64)

   
  Om te testen of de firewall-regel ook permanent is opgeslagen (--permanent) kunnen we ook de centOS-fw even herstarten ...
   
   

 4. bastion host
   
  semi-publieke machines -- in dit geval wordt poort 22 op onze ubuntu server blootgesteld aan het publieke internet -- moeten elk apart voorzien worden van een eigen firewall (iptables) op zichzelf. Zo'n personal firewall maakt de host een bastion host.