home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

sudoers

Het bestand /etc/sudoers bevat de configuratie van user-accounts vervat in de sudo- of wheel-group.
In deze configuratie kunnen we policies plaatsen van groepen of individuele gebruikers over hun rechten en mogelijkheden op en in het linux systeem.

 1. default sudoers file ubuntu 16
  # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
  # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
  # directly modifying this file.
  # See the man page for details on how to write a sudoers file.
  #
  Defaults  env_reset
  Defaults  mail_badpass
  Defaults  secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
   
  # Host alias specification
   
  # User alias specification
   
  # Cmnd alias specification
   
  # User privilege specification
  root  ALL=(ALL:ALL) ALL
   
  # Members of the admin group may gain root privileges
  %admin ALL=(ALL) ALL
   
  # Allow members of group sudo to execute any command
  %sudo  ALL=(ALL:ALL) ALL
   
  # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
   
  #includedir /etc/sudoers.d

   

 2. visudo
   
  Het aanpassen van de /etc/sudoers file kan gebeuren met om het even welke tekst-editor. Eén enkele syntax-fout in het bestand zorgt voor een blokkering van alle sudo rechten:
  idiot-01@pt72-mt19v2:~$ sudo vim /etc/sudoers
  idiot-01@pt72-mt19v2:~$ sudo fdisk -l
  >>> /etc/sudoers: syntax error near line 9 <<<
  sudo: parse error in /etc/sudoers near line 9
  sudo: no valid sudoers sources found, quitting
  sudo: unable to initialize policy plugin

  Je kan het hogere voorbeeld zelf proberen, maar zorg er dan eerst voor dat je root-account een paswoord heeft (sudo passwd). Je kan de /etc/sudoers file dan alsnog editeren als root, en alles werkt (hopelijk) weer.
   
  Dergelijke problemen kun je vermijden door ALTIJD gebruik te maken van visudo
  De eerste keer dat je visudo gebruikt vraagt deze (meestal) welke editor je zou willen gebruiken:

  There are 4 choices for the alternative editor (providing /usr/bin/editor).
   
  Selection  Path        Priority  Status
  ------------------------------------------------------------
  * 0     /bin/nano      40    auto mode
  1      /bin/ed       -100    manual mode
  2      /bin/nano      40    manual mode
  3      /usr/bin/vim.basic  30    manual mode
  4      /usr/bin/vim.tiny  10    manual mode
   
  Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 2

  Wij kozen voor nano ...
   
  We tikken nu bewust een syntax error in ...
  $ sudo visudo

  # See the man page for details on how to write a sudoers file.
  #
  De(>>>a syntax error<<<)(so obvious .. what was I thinking ... )aults env_reset
  Defaults    mail_badpass
  Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:

  ... we bewaren nu het bestand ...
  CTRL-X Yes (in nano)
  ... en visudo maakt bezwaar ... :

  >>> /etc/sudoers: syntax error near line 9 <<<
  What now? ?
  Options are:
  (e)dit sudoers file again
  e(x)it without saving changes to sudoers file
  (Q)uit and save changes to sudoers file (DANGER!)

  Wij kozen voor x, want wij wilden alleen maar aantonen hoe visudo werkt.
   

 3. gebruik van sudoers
   
  De standaard syntax is als volgt:
  user  host = (user1, user2, .. : group1, group2, ..) command1, command2, command3, ..
  %group host= ...

  user is de account-naam van de gebruiker waarop hogere syntax slaat.
  %group is de groupnaam voorafgegaan door de percent, waarvan de groepsleden rechten hebben
   
  host staat meestal op ALL. Als je maar een sudoers-file hebt kun je ook jouw hostname ingeven. In vele gevallen wordt een sudoers-file echter verdeeld over verschillende (of alle) hosts binnen een netwerk. Dan is het wenselijk om meer details te gebruiken.
   
  user1 is de eerste account naar wie sudo kan aliassen. user2 de tweede, enzoverder.
  group1 is de eerste group naar wie sudo kan aliassen ... enzoverder.
  Als er meerdere user- of greoup-aliassen mogelijk zijn voor een specifiek sudo-gebruiker, dan kan deze in zijn sudo commando kiezen als volgt (of met een combinatie):
  $ sudo -u operator /bin/ls
  $ sudo -g sysadmin /bin/ls
   
  command1 is het eerste commando dat mag worden uitgevoerd met andere rechten,
  bijvoorbeeld /usr/bin/apt-get update
  command2 is het tweede commando dat mag worden uitgevoerd als sudo vb. /sbin/shutdown
   
  UITEINDELIJK IS HET DE BEDOELING DAT NIET IEDEREEN

  • sudo su
   of
  • sudo bash
    
   KAN UITVOEREN ...
   (zie ook punt 7 over vim)
    
 4. een eenvoudig voorbeeld
   
  user koen mag 2 verschillende commando's uitvoeren als root; we plaatsen het volgende in /etc/sudoers
  # Testing koen
  koen  ALL=(root) /usr/bin/apt-get update, /sbin/shutdown

  vervolgens testen we:

  $ su koen
  Password: 
  koen@pt72-mt19v2:~$ sudo apt-get update
  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
  Hit:4 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease  
  Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
  Ign:6 http://packages.linuxmint.com tara InRelease      
  Hit:7 http://packages.linuxmint.com tara Release  
  Reading package lists... Done

  alles werkt
   
  een volgende test:

  koen@pt72-mt19v2:~$ sudo shutdown -k 
  Shutdown scheduled for Thu 2018-10-18 14:22:41 CEST, use 'shutdown -c' to ca

  dit gaat ook goed ...
   
  ... en we testen iets dat niet mag ...

  koen@pt72-mt19v2:~$ sudo fdisk -l
  [sudo] password for koen: 
  Sorry, user koen is not allowed to execute '/sbin/fdisk -l' as root on pt72-mt19v2.

  ... en dit doet wat we verwachten
   

 5. een group met bepaalde rechten
   
  We creëren een group, sysbh met twee leden: koen en cecile.
   
  Vervolgens geven we de group sysbh het recht om de syslog te bekijken met less en met cat, en alle services met systemctl te controleren.
   
  • test met de services cron en ntp (systemctl [status / stop / start / ... ] )
  • test met de commando's less en cat op /var/log/syslog en syslog.1
  • test met de commando's zless en zcat op /var/log/syslog.2.gz (mag niet werken -- waarom niet?)
    
   oplossing hieronder in witte letters (kun je zichtbaar maken met select)

   # Testing sysbh
   %sysbh ALL=(root) /bin/systemctl, /usr/bin/less /var/log/syslog*, /bin/cat /var/log/syslog*

   oplossing hierboven ...
    
 6. command-alias
   
  Het komt de leesbaarheid ten goede als je werkt met Cmnd_Alias
   
  voorbeeld:
  Cmnd_Alias   AAN-UIT = /sbin/shutdown, /sbin/halt, /sbin/reboot, /sbin/restart
  ...
  %sysadmins ALL=(root) AAN-UIT

  Pas dit nu toe op de vorige oefening en voeg in de command alias naast less en cat ook de comando's zcat, zless, zgrep en grep toe.
   
  oplossing hieronder in witte letters (kun je zichtbaar maken met select)

  Cmnd_Alias BLADEREN = /usr/bin/less, /bin/grep, /bin/cat, /bin/zless, /bin/zgrep, /bin/zcat
  ...
  # Testing sysbh
  %sysbh ALL=(root) BLADEREN

  Is er nu geen probleem?
  Probeer eens als cecile
  $ sudo cat /etc/sudoers
  Dat mag niet. Hoe los je dat op?
  Is de Cmnd_Alias niet gevaarlijker dan je dacht?
   

 7. vim is gevaarlijk
   
  Pas /etc/sudoers zo aan dat gebruiker cecile het bestand /etc/cron.hourly/backup kan aanpassen met vim.
  In dit bestand plaats je als normale sudo user (je eigen account) het volgende:
  #!/bin/bash
  #
  # starting backup
  filenaam="homebu-$(date +"%m-%d-%Y-%T").tar.bz2"
  echo $filenaam
  tar -cvjf /backup/$filenaam /home
  # end of backup

   
  Als cecile open je nu met vim dit bestand, en
  in vim tik je dan het volgende:
   
  <ESC>
  :shell
  <ENTER>
   
  OK -- zie jij wat ik zie?
   

 8. links
  man sudoers
  https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux_OpenStack_Platform/2/html/Getting_Started_Guide/ch02s03.html
  https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-edit-the-sudoers-file-on-ubuntu-and-centos
  http://toroid.org/sudoers-syntax
  https://www.maketecheasier.com/edit-sudoers-file-linux/
  https://medium.com/@viraj.khatavkar/understanding-the-sudoers-file-8d71961b28ac
  https://www.google.com/search?q=digital+ocean+sudoers+file&ie=utf-8&oe=utf-8
  https://www.sudo.ws/other.html
  https://www.tecmint.com/sudoers-configurations-for-setting-sudo-in-linux/
  https://www.sudo.ws/man/1.8.22/sudoers_timestamp.man.html
  https://www.linux.com/blog/configuring-sudo-explaination-example
  https://unix.stackexchange.com/questions/220966/sudo-host-field-what-is-it-used-for
  https://www.garron.me/en/linux/visudo-command-sudoers-file-sudo-default-editor.html