home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

oefeningen op find:

 1. Tik het volgende commando in:
  $ apropos find
   
 2. Voer de volgende commando's uit als gewone user. Noteer telkens wat het commando doet en interpreteer telkens het resultaat:
  find . -name "[0-9]*"
  find / -name "Ma*" -exec ls -ld {} \;
  find / -name "*.txt" -exec cat {} \;
  find . -type f -exec file {} \;
  find / -size +1000k -exec ls -ld {} \;
  find ~ -size +1000k -delete
 3. Hoe vind ik alle bestanden terug die eindigen op .doc?
   
 4. Zoek alle bestanden die eindigen op .conf in /etc
   
 5. Gebruik find om alle files in je systeem op scherm te brengen die groter zijn dan 1MB.
   
 6. Combineer find met file om alle files in /usr/share en subdirectories te onderzoeken; redirect de output naar een bestand usr_share_filetype in je home directory.
   
 7. Hoe vind ik in mijn home directory bestanden terug die beginnen met rapport die aangepast zijn in de voorbije 2 dagen en minimum 10kb groot zijn?
   
   
  go-to-hell