home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

de shell

 1. bash variabelen

  https://bash.cyberciti.biz/guide/Variables

  • PROMPT: $PS1
   http://www.cyberciti.biz/tips/howto-linux-unix-bash-shell-setup-prompt.html

  • PATH: $PATH

  • permanent maken van bash variabelen
   voor jezelf: ~/.bashrc
   voor iedereen: /etc/bashrc

  • oefening: kijk zelf hoe dit is opgebouwd in LX-Mint-20 // Ubuntu server 20.04 // Centos8

  • zoek zelf op het internet het verschil tussen .bashrc en .profile en .bash_profile

  • zoek zelf op hoe je alle shell variabelen op scherm krijgt
    
 2. .bash_history

  http://basicconfig.com/linux/linux_bash_history
   
  bash commando: history
  zoeken met <CTRL><R>
  regelnummers herhalen met !123
  regelnummers verwijderen met history -d 123
  commando starten met space ->> wordt niet opgenomen in history
  history settings in .bashrc
  of /etc/bashrc
  of /etc/profile (centOS)

  # don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
  # See bash(1) for more options
  HISTCONTROL=ignoreboth
   
  # append to the history file, don't overwrite it
  shopt -s histappend
   
  # for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
  HISTSIZE=1000
  HISTFILESIZE=2000

  zoek op waarvoor de shopt -s histappend optie dient:
  https://unix.stackexchange.com/questions/6501/why-would-anyone-not-set-histappend-in-bash

 3. oefeningen
   
  HERHALING: http://linux800.be/inleiding/bash-snippets/bashrc
   
  • (LinuxMint) maak in uw home directory een subdirectory aan met de naam scripts.
   Plaats hierin een script met als naam tclock en als inhoud xclock &
   Maak het script executable.
   Zet tenslotte de directory scripts in uw PATH.
    
  • (Ubuntu) maak de alias .. aan die cd .. uitvoert, en zorg ervoor dat deze alias door alle users kan worden door ze te plaatsen in het juiste configuratiebestand.
    
  • (CentOS) zorg ervoor dat de root gebruiker altijd, ook na het intikken van su, toegang heeft tot de directories /sbin en /usr/sbin door ze in het path toe te voegen in het correcte configuratiebestand.
    
  • (LinuxMint) maak een alias aw (allesweg) aan die rm -rf uitvoert, en plaats deze in je eigen lokale configuratiebestand.
    
  • (Ubuntu) verander de prompt als volgt:
   <user>@<pc-name>:<path>
   Hoe maak je de wijziging van deze prompt blijvend? Doe dit.