home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

iptables - D-nat (2021)

 

dnat-ipt-2021
 1. twee webservers
   
  Cloon twee ubuntu20 servers en zet er apache2 op, maak een eenvoudige en unieke website
  • server1: 10.0.0.80 in intnet DMZ
  • server2: 10.0.0.81 in intnet DMZ
   geef ze de ipt-firewall als default gateway
   geef 8.8.8.8 als DNS
   zet openssh enabled
  • test website en ssh vanaf de iptables natnet<>dmz die een netwerkkaart heeft in dmz
  • we willen die nu forwarden met DNAT via 192.168.149.101
     
 2. pas de iptables firewall voor DNAT
   
  begin met de webservice op server 1
  maak een kopie van het bestaande script 04-ipt-input.sh naar 05-ipt-dnat.sh
  zet hierin het volgende voor:
  webserver 1: 10.0.0.80 http op port 80 --> 12380
  #####  ---------------------------------
  ###### DNAT to www1 (10.0.0.80- port 80)
  #####  ---------------------------------
  ###webserver 1: 10.0.0.80 http op port 80 --> 12380  
  iptables -vP FORWARD DROP
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 12380 -j ACCEPT
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 12380 -j DNAT --to 10.0.0.80:80
  iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

  test vanaf je linuxmint in NATNETVBOX met firefox op adres 192.168.149.101:12380
    

 3. oefening
    
  pas vervolgens alle portforwardingen toe voor beide servers:
  webserver 1: 10.0.0.80 http op port 80 --> 12380
            ssh op port 22 --> 8022
   
  webserver 2: 10.0.0.81 http op port 80 --> 12381
            ssh op port 22 --> 8122