home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

ubuntu 20.04 static network settings

 
Een server heeft (bijna) altijd een vast ip-adres nodig. Anders kan je de server niet vinden a.d.h.v. een domein naam.
 
ubuntu 20.4 werkt net als zijn voorganger ubuntu18.04 met de network utility netplan.
 
netplan werkt met een YAML file
https://en.wikipedia.org/wiki/YAML

bij YAML zijn de indents (de TABS) belangrijk, die moet op de juiste plaats staan.
dat maakt het achteraf allemaal leesbaarder, maar het duurt langer eer de syntax goed staat.

 1. hostname
   
  vooraleer de netwerkconfiguratie van een host aan te passen, passen we de hostname aan in de files:
   
  /etc/hostname
  /etc/hosts
   
  Als dit gebeurt is MOET je herstarten 
   
 2. standaardvoorbeeld
   
  De default netplan-file vind je in:
  /etc/netplan
   
  met als naam:
  /etc/netplan/00-installer-config.yaml
   
  Die ziet er uit als volgt:
  network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp3s0:
      dhcp4: true

   

 3. hoe aanpassen
   
  bekijk de volgende aangepaste standaardfile:
  # This is the network config written by 'subiquity'
  network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
       dhcp4: true
       # dhcp4: false
       # addresses:
       #   - 172.20.0.195/24
       # nameservers:
       #   addresses:
       #     - 8.8.8.8
       # gateway4: 172.20.0.1
  #  enp0s10:
  #  dhcp4: false
  #  addresses:
  #       - 192.168.56.180/24

   

 4. ik probeer mijn netwerk BRIDGED te zetten
  mijn netID = 192.168.0.0/24 (vb.: 192.168.0.61)
  mijn gateway = 192.168.0.11
  DNS gebruik ik van GOOGLE 8.8.8.8
   
  # This is the network config written by 'subiquity'
  network:
  version: 2
  ethernets:
   enp0s3:
     # dhcp4: true
     dhcp4: false
     addresses:
      - 192.168.0.61/24
     nameservers:
      addresses:
        - 8.8.8.8
     gateway4: 192.168.0.11     
  #  enp0s10:
  #  dhcp4: false
  #  addresses: 
  #       - 192.168.56.180/24

  Hierna tik ik:
   
  sudo netplan apply
   
  ... en tot mijn niet geringe verbazing heb ik nu een nieuw ipv4 address ...
   

  user@ubu20-04-vdo-01:~$ ifconfig
  enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.61 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fec0:ef71 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:c0:ef:71 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 633 bytes 63275 (63.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 460 bytes 56879 (56.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0