home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

ubuntu 22.04 static network settings

 
Een server heeft (bijna) altijd een vast ip-adres nodig. Anders kan je de server niet vinden a.d.h.v. een domein naam.
 

 1. hostname
   
  vooraleer de netwerkconfiguratie van een host aan te passen, passen we de hostname aan in de files:
   
  /etc/hostname
  editeer /etc/hostname en vervang de huidige hostnaam door de nieuwe ... ubu2004-001
   
  /etc/hosts
  editeer /etc/hosts en plaats je nieuwe hostnaam
  eerst achteraan de lijn beginnend met 127.0.0.1 (ipv4)
  en daarna achter de lijn die begint met ::1 (ipv6)
  127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost ubu2004-001
  ::1       localhost6.localdomain6 localhost6 ubu2004-001

   
  Als dit gebeurt is MOET je herstarten 
   

 2. netplan
   
  ubuntu 22.4 werkt net als zijn voorganger ubuntu18.04 met de network utility netplan.
   
  netplan werkt met een YAML file
  https://en.wikipedia.org/wiki/YAML
   
  bij YAML zijn de indents (de TABS) belangrijk, die moeten op de juiste plaats staan.
   
  dat maakt het achteraf allemaal leesbaarder, maar het duurt langer eer de syntax goed staat
   
  De default netplan-file vind je in de directory:
  /etc/netplan:
  /etc/netplan/00-installer-config.yaml
   
  Die ziet er uit als volgt:
  network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true

   

 3. hoe aanpassen
   
  bekijk eerst de volgende met commentaar aangepaste standaardfile
  (met # beginnende regels zijn uitgevinkte commentaren):
  # This is the network config written by 'subiquity'
  network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
       # dhcp4: false
       # addresses:
       #   - 172.20.0.195/24
       # nameservers:
       #   addresses:
       #     - 8.8.8.8
       # gateway4: 172.20.0.1
  #  enp0s10:
  #  dhcp4: false
  #  addresses:
  #       - 192.168.56.180/24

   
  ik probeer vervolgens mijn netwerk in NATNETWERK te zetten
  mijn netID = 172.17.21.0/24
  mijn gateway = 172.17.21.1
  DNS gebruik ik van GOOGLE 8.8.8.8
   
  Dit is een goed voorbeeld: https://github.com/canonical/netplan/blob/main/examples/static.yaml
   
  hieronder lijken de spaties goed, maar een copy-paste zal waarschijnlijk niet werken ...

  # This is the network config written by 'subiquity'
  # Dit static ip-address 172.17.21.201/24
  # ga ik proberen toe te kennen
   
  network:
  version: 2
  ethernets: 
  enp0s3:
   addresses:
    - 172.17.21.201/24
   nameservers:
    addresses:
     - 8.8.8.8
    routes:
     - to: default
      via: 172.17.21.1
  # gateway4: 172.17.21.1 (deprecated maar werkt ook)

   
  Hierna tik ik:
   
  sudo netplan apply
   
  ... en tot mijn niet geringe verbazing heb ik nu een nieuw ipv4 address ...
   
  user@ubu22.04-001:~$ ifconfig

  enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.61 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fec0:ef71 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:c0:ef:71 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 633 bytes 63275 (63.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 460 bytes 56879 (56.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0