home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

LAN to WORLD

Na het uitvoeren van de DNAT declaraties met hierin Chain FORWARD (policy DROP) is het niet meer mogelijk om vanuit de WEB-servers (101 en 102) het internet te bereiken en apt te gebruiken.
Hoofdoorzaak blijkt de onmogelijkheid om een DNS te bereiken.

In de opgave staat dat poorten apt moet werken. poorten 80 en 443 zijn hiervoor nodig, maar natuurlijk ook DNS poort 53 (udp)
Verder moeten poorten 22 en 80 van LAN naar buiten toe open staan.
Voor mail kan later een oplossing worden gebouwd en zal ooit minstens poort 25 moeten worden opegezet.

Om het netwerk te debuggen (vroeg of laat gaat er wel iets mis)lijkt ping van binnen naar buiten ook onontbeerlijk.

Al deze protocollen moeten doorheen de FORWARD chain van BINNEN naar BUITEN.
 

 1. inventaris
   
  De huidige FORWARD chain bevat reeds de volgende interessante regels:
  ...
  iptables -vP FORWARD DROP
  ## destination forward ports
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
  ...
  ### forward related established
  iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  ...

  De hogere declaraties zijn niet voorzien van input of output poorten (voorbeeld: -i eth0) en werken dus in alle richtingen. We zouden dan ook websites moeten kunnen openen en ssh verbindingen leggen met ip-adressen.
   
  Maar apt werkt met domeinnamen, dus moet DNS ook worden toegelaten.
   
  Bovendien werd er gevraagd om ook SMTP te kunnen gebruiken,
  en tenslotte zouden we het nuttig vinden te kunnen pingen naar buiten.
   

 2. LAN to WORLD declaraties
   
  De volgende declaraties lossen de hoger vermelde problemen op:
  #### open ports from LAN to WORLD 
  #### already open in section Destination NAT (declaration goes both ways)
  #
  # already open ## iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  # already open ## iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
  #
  #### ping
  iptables -vA FORWARD -p ICMP -j ACCEPT
  #### smtp
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 25 -j ACCEPT
  #### dns
  iptables -vA FORWARD -p UDP --dport 53 -j ACCEPT
  #### https
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 443 -j ACCEPT
  #
  #### already open 
  ## iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

   

 3. testen
   
  Vanuit web101
   
  DNS:
  user@ub164-WEB101:~$ nslookup vrt.be
  Server:   10.28.100.10
  Address:  10.28.100.10#53
   
  Non-authoritative answer:
  Name:  vrt.be
  Address: 52.209.17.179
  Name:  vrt.be
  Address: 52.214.170.224

   
  PING:

  user@ub164-WEB101:~$ ping bnix.be
  PING bnix.be (193.190.130.50) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from fiorano.belnet.be (193.190.130.50): icmp_seq=1 ttl=52 time=14.0 ms
  64 bytes from fiorano.belnet.be (193.190.130.50): icmp_seq=2 ttl=52 time=15.9 ms
  64 bytes from fiorano.belnet.be (193.190.130.50): icmp_seq=3 ttl=52 time=13.2 ms

   
  SMTP:

  user@ub164-WEB101:~$ telnet smtp.telenet.be 25
  Trying 195.130.132.11...
  Connected to smtp.telenet.be.
  Escape character is '^]'.
  220 andre.telenet-ops.be bizsmtp ESMTP server ready
  quit
  221 2.0.0 andre.telenet-ops.be bizsmtp closing connection
  Connection closed by foreign host.

   
  HTTP:

  user@ub164-WEB101:~$ lynx perdu.com
  Looking up 'perdu.com' first
  Perdu sur l'Internet ?
   
  Pas de panique, on va vous aider
   
  * <----- vous êtes ici

   
  APT:

  user@ub164-WEB101:~$ sudo apt update
  [sudo] password for user: *****************
  Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
  Hit:2 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease             
  Get:3 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]     
  Get:4 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]    
  Get:5 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages [668 kB]
  Get:6 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [631 kB]
  Fetched 1.605 kB in 0s (1.870 kB/s)                        
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  117 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

   

 4. het volledige iptables script
   
  #! /bin/bash
  #
  # iptables-script 
  # bvdb ( 02/11/2017 )
  ######################################################
  #
  # v = verbose, X = flush tables, F = delete non standard chains
   
  # general
  iptables -vX
  iptables -vF
   
  # nat and masquerading -t refers to table
  iptables -vt nat -F
  iptables -vt nat -X
   
  # mangling TCP header
  iptables -vt mangle -F
  iptables -vt mangle -X
   
  # reset policies -P refers to policies
  iptables -vP OUTPUT ACCEPT
   
  # turn off routing
  # echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  # turn on routing
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  ###### Dit is heel belangrijk in je script -- 
  ###### dan zie je wat je aan het doen bent:
  #
  ##>> my network interfaces: enp0s3 = 10.104.200.254/16 >> buiten
  ##>> my network interfaces: enp0s8 = 192.168.200.254/24 >> binnen
   
  ### implement NAT routing
  #
  ## NAT routing - enp0s3 is buiten en een unprotected network
  # het ip address aan de buitenkant van onze firewall is 10.104.200.254 (outside address)
  #
  iptables -vt nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j SNAT --to 10.104.200.254
   
  ## INPUT chain lo + ports 10022
  iptables -vP INPUT DROP
  iptables -vA INPUT -i lo -j ACCEPT
  iptables -vA INPUT -p TCP --dport 10022 -j ACCEPT
  iptables -vA INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
  #### Destination NAT -
  iptables -vP FORWARD DROP
  ## destination forward ports
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
  ## port 10122 >> web101:22
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10122 -j DNAT --to 192.168.200.101:22
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10122 -j ACCEPT
  ## port 10222 >> web102:22
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 10222 -j DNAT --to 192.168.200.102:22
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 10222 -j ACCEPT
  ## port 8081 >> web101:80
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 8081 -j DNAT --to 192.168.200.101:80
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 8081 -j ACCEPT
  ## port 8082 >> web102:80
  iptables -vt nat -A PREROUTING -p TCP --dport 8082 -j DNAT --to 192.168.200.102:80
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 8082 -j ACCEPT
  ### forward related established
  iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
  #### open ports from LAN to WORLD
  ## already open ## iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 22 -j ACCEPT
  ## already open ## iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 80 -j ACCEPT
  #### already open in section Destination NAT (declaration goes both ways)
  iptables -vA FORWARD -p ICMP -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 25 -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p UDP --dport 53 -j ACCEPT
  iptables -vA FORWARD -p TCP --dport 443 -j ACCEPT
  ## already open ## iptables -vA FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
  ### PRINT iptables configuration
  ###
  #
  echo ">>>>> iptables -n -L"
  iptables -n -L
  echo "--------------"
  #echo ">>>>> iptables -S"
  #iptables -S 
  #echo "--------------"
  echo ">>>>> iptables -t nat -L"
  iptables -t nat -L
  echo "--------------"
  #echo ">>>>> iptables -t mangle -L"
  #iptables -t mangle -L
  #echo "--------------"
  echo "routing set: " `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
  echo "=============="

   

 5. output
   
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `FORWARD'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `PREROUTING'
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `POSTROUTING'
  Flushing chain `PREROUTING'
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `FORWARD'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `POSTROUTING'
  SNAT all opt -- in * out enp0s3 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  to:10.104.200.254
  ACCEPT all opt -- in lo out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0 
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10022
  ACCEPT all opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  state RELATED,ESTABLISHED
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:22
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:80
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10122 to:192.168.200.101:22
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10122
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10222 to:192.168.200.102:22
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:10222
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8081 to:192.168.200.101:80
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8081
  DNAT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8082 to:192.168.200.102:80
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:8082
  ACCEPT all opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  state RELATED,ESTABLISHED
  ACCEPT icmp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0 
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:25
  ACCEPT udp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  udp dpt:53
  ACCEPT tcp opt -- in * out * 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  tcp dpt:443
  >>>>> iptables -n -L
  Chain INPUT (policy DROP)
  target   prot opt source        destination     
  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10022
  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
   
  Chain FORWARD (policy DROP)
  target   prot opt source        destination     
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:22
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10122
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10222
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8081
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8082
  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
  ACCEPT   icmp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:25
  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:53
  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:443
   
  Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  --------------
  >>>>> iptables -t nat -L
  Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:10122 to:192.168.200.101:22
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:10222 to:192.168.200.102:22
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:tproxy to:192.168.200.101:80
  DNAT    tcp -- anywhere       anywhere       tcp dpt:8082 to:192.168.200.102:80
   
  Chain INPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  SNAT    all -- anywhere       anywhere       to:10.104.200.254
  --------------
  routing set: 1
  ==============