home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

Rsyslog

 
We gebruiken twee ubuntu 14.04 servers.
Op de rsyslog server passen we straks het bestand /etc/rsyslog.conf aan, op de andere machine (in mijn geval een apache-server) die fungeert als rsyslog-client passen we straks het bestand /etc/rsyslog.d/50-default.conf aan.
 

 1. rsyslog server
   
  Zoek in het bestand  /etc/rsyslog.conf de volgende regels:
  # provides UDP syslog reception
  $ModLoad imudp
  $UDPServerRun 514
   
  # provides TCP syslog reception
  $ModLoad imtcp
  $InputTCPServerRun 514

  ... en verwijder de # van de hogere 4 configuratie regels
   
  Herstart daarna de syslog server als volgt:
   
  $ sudo service rsyslog restart
   
  je kan dan de service poort testen met een
  $ netstat -vatn

  tcp  0  0.0.0.0:514  0.0.0.0:*   LISTEN

  en dan zou je de hogere regel met poort 514 (van syslog) moeten zien staan ....
    
  in ubuntu 20.04 hebben we de volgende config gebruikt:

  # /etc/rsyslog.conf configuration file for rsyslog
  #
  # For more information install rsyslog-doc and see
  # /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/configuration/index.html
  #
  # Default logging rules can be found in /etc/rsyslog.d/50-default.conf
  #################
  #### MODULES ####
  #################
  module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
  #module(load="immark") # provides --MARK-- message capability
  # provides UDP syslog reception
  module(load="imudp")
  input(type="imudp" port="514")
  # provides TCP syslog reception
  module(load="imtcp")
  input(type="imtcp" port="514")
  # provides kernel logging support and enable non-kernel klog messages
  module(load="imklog" permitnonkernelfacility="on")
  $template remote-incoming-logs,"/var/log/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log" 
  *.* ?remote-incoming-logs
  ###########################
  #### GLOBAL DIRECTIVES ####
  ###########################
  #
  # Use traditional timestamp format.
  # To enable high precision timestamps, comment out the following line.
  #
  $ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat
  # Filter duplicated messages
  $RepeatedMsgReduction on
  #
  # Set the default permissions for all log files.
  #
  $FileOwner syslog
  $FileGroup adm
  $FileCreateMode 0640
  $DirCreateMode 0755
  $Umask 0022
  $PrivDropToUser syslog
  $PrivDropToGroup syslog
  #
  # Where to place spool and state files
  #
  $WorkDirectory /var/spool/rsyslog
  #
  # Include all config files in /etc/rsyslog.d/
  #
  $IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

   

 2. rsyslog client
   
  Zet in het bestand   /etc/rsyslog.d/50-default.conf het volgende, ergens bovenaan (zelf toevoegen):
   
  *.* @<your-syslog-server-ip>:514
   
  voorbeeld:
  # Default rules for rsyslog.
  #
  #      For more information see rsyslog.conf(5) and /etc/rsyslog.conf
   
  # RSYSLOG to 10.104.201.10
  *.*             @10.104.201.10:514
   
  #
  # First some standard log files. Log by facility.
  #
  auth,authpriv.*     /var/log/auth.log
  *.*;auth,authpriv.none   -/var/log/syslog
  ... 

   
  Vergeet ook niet /etc/hostname en /etc/hosts goed te zetten:
   
  voorbeeld:

  bert@apache-bert:~$ cat /etc/hostname
  apache-bert
  bert@apache-bert:~$ cat /etc/hosts
  127.0.0.1  apache-bert localhost
  127.0.1.1  ub14.3 ub14

  zorg er voor dat localhost in de /etc/hosts file niet op de eerste plaats staat.
   

 3. testen
   
  a) op de server tik je het volgende commando in:
   
  $ tail -f /var/log/auth.log | grep <client-host-name>
   
  (vervang <client-host-name> door de hostname van de syslog-client)
   
  voorbeeld:
  $ tail -f /var/log/syslog | grep apa
   
  b) op de client kun je nu een service herstarten. Dit komt enkele seconden (soms een minuut later) terecht op de server:
  bert@apache-bert:~$ date
  Tue Oct 25 10:14:46 CEST 2016
  bert@apache-bert:~$ sudo service apache2 restart
  [sudo] password for bert: 
  * Restarting web server apache2                               AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

   
  en op de rsyslog-server zie ik nu het volgende:

  Every 2.0s: grep apa /var/log/auth.log Tue Oct 25 10:20:54 2016
   
  Oct 25 09:53:37 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bert(uid=0)
  Oct 25 09:53:38 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
  Oct 25 10:14:51 apache-bert sudo:   bert : TTY=pts/0 ; PWD=/home/bert ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service apache2 restart
  Oct 25 10:14:51 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bert(uid=0)
  Oct 25 10:14:52 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
  Oct 25 10:17:01 apache-bert CRON[1574]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
  Oct 25 10:17:01 apache-bert CRON[1574]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
  Oct 25 10:17:19 apache-bert sudo:   bert : TTY=pts/0 ; PWD=/home/bert ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service apache2 restart
  Oct 25 10:17:19 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bert(uid=0)
  Oct 25 10:17:22 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root