home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

Rsyslog

 
We gebruiken twee ubuntu 14.04 servers.
Op de rsyslog server passen we straks het bestand /etc/rsyslog.conf aan, op de andere machine (in mijn geval een apache-server) die fungeert als rsyslog-client passen we straks het bestand /etc/rsyslog.d/50-default.conf aan.
 

 1. rsyslog server
   
  Zoek in het bestand  /etc/rsyslog.conf de volgende regels:
  # provides UDP syslog reception
  $ModLoad imudp
  $UDPServerRun 514
   
  # provides TCP syslog reception
  $ModLoad imtcp
  $InputTCPServerRun 514

  ... en verwijder de # van de hogere 4 configuratie regels
   
  Herstart daarna de syslog server als volgt:
   
  $ sudo service rsyslog restart
   

 2. rsyslog client
   
  Zet in het bestand   /etc/rsyslog.d/50-default.conf het volgende, ergens bovenaan (zelf toevoegen):
   
  *.* @<your-syslog-server-ip>:514
   
  voorbeeld:
  # Default rules for rsyslog.
  #
  #      For more information see rsyslog.conf(5) and /etc/rsyslog.conf
   
  # RSYSLOG to 10.104.201.10
  *.*             @10.104.201.10:514
   
  #
  # First some standard log files. Log by facility.
  #
  auth,authpriv.*     /var/log/auth.log
  *.*;auth,authpriv.none   -/var/log/syslog
  ... 

   
  Vergeet ook niet /etc/hostname en /etc/hosts goed te zetten:
   
  voorbeeld:

  bert@apache-bert:~$ cat /etc/hostname
  apache-bert
  bert@apache-bert:~$ cat /etc/hosts
  127.0.0.1  apache-bert localhost
  127.0.1.1  ub14.3 ub14

  zorg er voor dat localhost in de /etc/hosts file niet op de eerste plaats staat.
   

 3. testen
   
  op de server tik je het volgende commando in:
   
  $ watch grep <client-name> /var/log/auth.log
   
  (vervang door de hostname van de syslog-client)
  voorbeeld:
  $ watch grep apa /var/log/auth.log
   
  op de client kun je nu een service herstarten. Dit komt enkele seconden (soms een minuut later) terecht op de server:
  bert@apache-bert:~$ date
  Tue Oct 25 10:14:46 CEST 2016
  bert@apache-bert:~$ sudo service apache2 restart
  [sudo] password for bert: 
  * Restarting web server apache2                               AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

   
  en op de rsyslog-server zie ik nu het volgende:

  Every 2.0s: grep apa /var/log/auth.log Tue Oct 25 10:20:54 2016
   
  Oct 25 09:53:37 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bert(uid=0)
  Oct 25 09:53:38 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
  Oct 25 10:14:51 apache-bert sudo:   bert : TTY=pts/0 ; PWD=/home/bert ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service apache2 restart
  Oct 25 10:14:51 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bert(uid=0)
  Oct 25 10:14:52 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
  Oct 25 10:17:01 apache-bert CRON[1574]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
  Oct 25 10:17:01 apache-bert CRON[1574]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
  Oct 25 10:17:19 apache-bert sudo:   bert : TTY=pts/0 ; PWD=/home/bert ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service apache2 restart
  Oct 25 10:17:19 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bert(uid=0)
  Oct 25 10:17:22 apache-bert sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root