home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

daemon administratie: systemctl

Sedert 2016 gebruiken redhat, debian, ubuntu en linux mint het pakket systemd voor service beheer
Een uitgebreide uitleg vind je hier: digital ocean systemd.
 
We tonen kort de belangrijkste funkties:
 

 1. status van openssh tonen: [systemctl status naam.service]
   
  user@mint18-srv ~ $ sudo systemctl status ssh.service
  ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab
  Active: active (running) since Wed 2017-05-31 15:19:38 CEST; 1h 8min ago
  Main PID: 2620 (sshd)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─2620 /usr/sbin/sshd -D
   
  May 31 15:19:38 mint18-srv systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
  May 31 15:19:38 mint18-srv sshd[2620]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
  May 31 15:19:38 mint18-srv sshd[2620]: Server listening on :: port 22.
  May 31 15:19:38 mint18-srv systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
  May 31 15:55:57 mint18-srv sshd[2924]: Accepted password for bert from 127.0.0.1
  May 31 15:55:57 mint18-srv sshd[2924]: pam_unix(sshd:session): session opened ..

   

 2. ssh-daemon stoppen: [systemctl stop naam.service]
   
  user@mint18-srv ~ $ sudo systemctl stop ssh.service
  (de command line zegt niets we moeten de status opvragen ...)
  user@mint18-srv ~ $ systemctl status ssh.service
  ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab
  Active: inactive (dead) since Wed 2017-05-31 16:31:10 CEST; 4s ago
  Main PID: 2620 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  ...
  May 31 16:31:10 mint18-srv systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
  May 31 16:31:10 mint18-srv systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.

   

 3. ssh-daemon starten: [systemctl start naam.service]
   
  user@mint18-srv ~ $ sudo systemctl start ssh.service
  user@mint18-srv ~ $ systemctl status ssh.service
  ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-05-31 16:36:19 CEST; 5s ago
  Main PID: 3046 (sshd)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─3046 /usr/sbin/sshd -D
  May 31 16:36:19 mint18-srv systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
  May 31 16:36:19 mint18-srv sshd[3046]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
  May 31 16:36:19 mint18-srv sshd[3046]: Server listening on :: port 22.
  May 31 16:36:19 mint18-srv systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.

   

 4. ssh-daemon herstarten: [systemctl restart naam.service]
   
  herstarten is een stop gevolgd door een start
   
  user@mint18-srv ~ $ sudo systemctl restart ssh.service
  user@mint18-srv ~ $ systemctl status ssh.service
  ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-05-31 16:40:56 CEST; 1s ago
  Main PID: 3055 (sshd)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─3055 /usr/sbin/sshd -D
  May 31 16:40:56 mint18-srv systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
  May 31 16:40:56 mint18-srv sshd[3055]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
  May 31 16:40:56 mint18-srv sshd[3055]: Server listening on :: port 22.
  May 31 16:40:56 mint18-srv systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.

  Merk op dat de PID veranderd is van 3046 naar 3055
   

 5. ssh-daemon reloaden: [systemctl reload naam.service]
   
  reloaden is een herinladen van de config-file (meestal na aanpassingen)
   
  user@mint18-srv ~ $ sudo systemctl reload ssh.service
  user@mint18-srv ~ $ systemctl status ssh.service
  ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-05-31 16:40:56 CEST; 4min 21s ago
  Process: 3064 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3055 (sshd)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─3055 /usr/sbin/sshd -D
  May 31 16:40:56 mint18-srv systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
  May 31 16:40:56 mint18-srv sshd[3055]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
  May 31 16:40:56 mint18-srv sshd[3055]: Server listening on :: port 22.
  May 31 16:40:56 mint18-srv systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
  May 31 16:45:16 mint18-srv systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
  May 31 16:45:16 mint18-srv sshd[3055]: Received SIGHUP; restarting.
  May 31 16:45:16 mint18-srv systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
  May 31 16:45:16 mint18-srv sshd[3055]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.

  De PID is nu gelijk gebleven ...
   

 6. ssh-daemon dis-ablen: [systemctl disable naam.service]
   
  disable, betekent dat de service niet meer automatisch wordt opgestart bij booten van je server
   
  user@mint18-srv ~ $ sudo systemctl disable ssh.service
  Synchronizing state of ssh.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
  Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install disable ssh
  insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `ssh' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
  insserv: warning: current stop runlevel(s) (2 3 4 5) of script `ssh' overrides LSB defaults (empty).
  Removed symlink /etc/systemd/system/sshd.service.

  user@mint18-srv ~ $ systemctl status ssh.service

  ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since di 2017-06-06 12:32:52 CEST; 6h ago

  Hoewel bij de volgende system restart de service niet meer automatisch zal opstarten, wordt die nu met rust gelaten, en blijft de ssh.service draaien.
   
  We herstarten de machine:
  user@mint18-srv ~ ~$ sudo init 6
  Connection to 192.168.5.240 closed by remote host. Connection to 192.168.5.240 closed.
   
  ... en proberen nadien terug in te loggen:
  frank@system3 ~ $ ssh user@192.168.5.240
  ssh: connect to host 192.168.5.240 port 22: Connection refused
   

 7. ssh-daemon en-ablen: [systemctl enable naam.service]
   
  enable, betekent dat de service automatisch zal worden opgestart bij elke boot van je server.
  bij het installeren van een service met apt wordt een service normaal gezien automatisch ge-enabled.
   
  user@mint18-srv ~ $ sudo systemctl enable ssh.service
  Synchronizing state of ssh.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
  Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
  insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `ssh' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
  insserv: warning: current stop runlevel(s) (2 3 4 5) of script `ssh' overrides LSB defaults (empty).
  Created symlink from /etc/systemd/system/sshd.service to /lib/systemd/system/ssh.service.

   

 8. oefening: probeer de voorbeelden van hierboven met systemctl op de service httpd op je eigen Rocky LX 8 systeem of
  apache2 op je eigen ubuntu 20 systeem (sudo apt install apache2)
   
   
  SSH service in RedHat8
  ----------------------
  33 sudo systemctl status sshd
  34 sudo systemctl status sshd.service                                    
   
  APACHE2 in RedHat8
  ------------------
  37 sudo yum install httpd
  60 sudo systemctl status httpd
  63 sudo systemctl start httpd  
   
  LYNX in RedHat8
  ---------------
  43 yum search lynx
  48 cd /etc/yum.repos.d/                                          
  49 ls
  56 sudo dnf config-manager --set-enabled powertools                             57 sudo yum install lynx                                          
   
  APACHE testen in RedHat8                                     
  ------------------------
  65 lynx localhost