home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

apache2 virtual name-hosts ubuntu

 

 1. maak een snapshot van je virtual
   
 2. installeer apache 2
  sudo apt-get install apache2
   
 3. pas de configuratie van apache2.conf aan:
   
  ... verwijder de hekjes en vervang srv door home ... als volgt ...
  148 #<Directory /srv>
  149 #  Options Indexes FollowSymLinks
  150 #  AllowOverride None
  151 #  Require all granted
  152 #</Directory>

  ... wordt ...

  <Directory /home>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
  </Directory>

  ... bijna helemaal onderaan mag je *.conf vevangen door *

  # Include the virtual host configurations:
  IncludeOptional sites-enabled/*

   

 4. pas de /etc/hosts file aan (om te testen vanaf localhost op je ubuntu server)

  • op je ubuntu server
   # voeg je testdomeinen toe achter *localhost*
   127.0.0.1    localhost helpless.be inspiratie.be syntra.com www.helpless.be www.inspiratie.be www.syntra.com
   127.0.1.1    ub-16-04-3-001
   # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
   ::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
   ff02::1 ip6-allnodes
   ff02::2 ip6-allrouters
  • op een linuxmint die ubuntu kan bereiken
   ## mijn server heeft ip adres: 172.16.0.1
   172.16.0.1   phpbb.local phpBB.local wordpress.local www.wordpress.local www.phpbb.local www.phpBB.local
   ## aan 127.0.0.1 voeg ik niets toe: mijn mint-client heeft geen apache
   127.0.1.1    localhost mint182-avo2-001
 5. cre-eer virtual users en web-space
  $ sudo useradd -m inspiratie.be
  $ sudo su inspiratie.be
  inspiratie.be@ub-16:/home/user$ cd
  inspiratie.be@ub-16:~$ pwd
  /home/inspiratie.be
  $ mkdir Public
  $ cd Public
  ~/Public$ echo "inspiratie.be" > index.html
  ~/Public$ cat index.html 
  inspiratie.be
  $ exit

   

 6. creeer een site-config file in directory/etc/apache2/sites-available met als naam inspiratie.be.conf
  <VirtualHost *:80>
    ServerName inspiratie.be
    ServerAlias www.inspiratie.be
    DocumentRoot /home/inspiratie.be/Public
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  </VirtualHost>

   

 7. maak symbolic links van de nieuwe config files in sites-available naar sites-enabled
  $ cd /etc/apache2/sites-enabled/
  $ sudo ln -s ../sites-available/inspiratie.be.conf .
  $ ls -l
  total 0
  lrwxrwxrwx 1 root root 35 Apr 15 08:55 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
  lrwxrwxrwx 1 root root 32 Apr 15 11:04 inspiratie.be.conf -> ../sites-available/inspiratie.be.conf
  lrwxrwxrwx 1 root root 29 Apr 15 09:04 syntra.com.conf -> ../sites-available/syntra.com.conf

   

 8. herstart apache
  sudo systemctl restart apache2.service
   
 9. test met lynx
  lynx http://inspiratie.be
  vergelijk met
  lynx localhost
   
 10. neem een snapshot en pas de hosts file aan op een linuxmint in hetzelfde netwerk
  test de websites van hieruit
   
 11. voeg nu nog 2 andere virtual-name-hosts toe op je server, configureer en test lokaal in lynx en op linuxmint in firefox