home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

iptables nat router

 

 1. je netwerk
   
  Om router te worden hebben we natuurlijk 2 netwerkkaarten nodig.
  We hebben dan een onveilige verbinding naar buiten toe, in ons voorbeeld enp0s3:
  enp0s3  Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:20:a1:61 
     inet addr:10.104.2xy.254 Bcast:10.104.255.255 Mask:255.255.0.0

  en een veilig LAN, in ons voorbeeld enp0s8:

  enp0s8  Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:8f:e3:d7 
     inet addr:192.168.2xy.254 Bcast:192.168.2xy.255 Mask:255.255.255.0

  In ubuntu server hebben we deze configuratie:
  $ cat /etc/network/interfaces

  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback
   
  # de buitenkant van mijn netwerk (10.10/16) (meestal bridged in vbox)
  auto enp0s3
  iface enp0s3 inet static
  address 10.104.2xy.254
  netmask 16
  gateway 10.104.255.254
  dns-nameservers 10.28.100.10
   
  # de binnenkant van mijn netwerk (192.168.2xy/24) (meestal intnet in vbox)
  auto enp0s8
  iface enp0s8 inet static
  address 192.168.2xy.254
  netmask 24

  Let goed op dat je binnen- en buitennetwerk niet verwisseld
  Het is essentieel dat je netwerk perfect geconfigureerd is vooraleer je kan beginnen aan het router of firewall gedeelte. Test met een aantal pings naar machines binnen en naar machines buiten ...
   

 2. NAT-routing
   
  Het volgende commando zet de vlag "routing" aan. De linux-kernel gaat dan pakketten tussen verschillende fysieke netwerkkaarten of logische netwerken routen.
   
  # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  We hebben dan nog een commando nodig om Network Address Translation te doen:
   
  # iptables -vt nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j SNAT --to 10.104.2xy.254
   
  In het hogere commando gebruiken we de netwerkkaart aan de buitenkant: enp0s3 en zijn ipv4-adres: 10.104.2xy.254
   
  We kunnen beide commando's zomaar aan de bash shell intikken, bijvoorbeeld om te testen; maar wij gaan ze integreren in ons iptables-script:
   
  cat iptables.v-002.nat.sh
  #! /bin/bash
  #
  # iptables-script 
  # bvdb ( 03/11/2017 )
  ######################################################
  #
  # v = verbose, X = flush tables, F = delete non standard chains
   
  # general
  iptables -vX
  iptables -vF
   
  # nat and masquerading -t refers to table
  iptables -vt nat -F
  iptables -vt nat -X
   
  # mangling TCP header
  iptables -vt mangle -F
  iptables -vt mangle -X
   
  # reset policies -P refers to policies
  iptables -vP INPUT ACCEPT
  iptables -vP OUTPUT ACCEPT
  iptables -vP FORWARD ACCEPT
   
  # turn off routing
  # echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  # turn on routing
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   
  ###### Dit is heel belangrijk in je script -- 
  ###### dan zie je wat je aan het doen bent:
  #
  ##>> my network interfaces: enp0s3 = 10.104.2xy.254/16 >> buiten
  ##>> my network interfaces: enp0s8 = 192.168.2xy.254/24 >> binnen
   
  ### implement NAT routing
  #
  ## NAT routing - enp0s3 is buiten en een unprotected network
  # het ip address aan de buitenkant van onze firewall is 10.104.2xy.254 (outside address)
  #
  iptables -vt nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j SNAT --to 10.104.2xy.254
   
  ### PRINT iptables configuration
  ###
  #
  echo ">>>>> iptables -n -L"
  iptables -n -L
  echo "--------------"
  #echo ">>>>> iptables -S"
  #iptables -S 
  #echo "--------------"
  echo ">>>>> iptables -t nat -L"
  iptables -t nat -L
  echo "--------------"
  #echo ">>>>> iptables -t mangle -L"
  #iptables -t mangle -L
  #echo "--------------"
  echo "routing set: " `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
  echo "=============="

  Als we het script uitvoeren krijgen we de volgende output:
  $ sudo ./iptables.v-002.nat.sh

  $ sudo ./iptables.v-002.nat.sh 
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `FORWARD'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `PREROUTING'
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `POSTROUTING'
  Flushing chain `PREROUTING'
  Flushing chain `INPUT'
  Flushing chain `FORWARD'
  Flushing chain `OUTPUT'
  Flushing chain `POSTROUTING'
  SNAT all opt -- in * out enp0s3 0.0.0.0/0 -> 0.0.0.0/0  to:10.104.2xy.254
  >>>>> iptables -n -L
  Chain INPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain FORWARD (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  --------------
  >>>>> iptables -t nat -L
  Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain INPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
   
  Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
  target   prot opt source        destination     
  SNAT    all -- anywhere       anywhere       to:10.104.2xy.254
  --------------
  routing set: 1
  ==============

   

 3. testen
   
  We hebben net sudo /etc/iptables/iptables.v-002.nat.sh uitgevoerd op de firewall. Als je ondertussen de firewall herstart hebt moet je dit eerst opnieuw uitvoeren alvorens te testen.
   
  gebruik een machine in LAN, bijvoorbeeld web102
   
  user@ub164-WEB102:~$ ifconfig
  enp0s3  Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:9e:2e:76 
     inet addr:192.168.200.102 Bcast:192.168.200.255 Mask:255.255.255.0

   
  we pingen nu een machine aan de buitenkant:

  user@ub164-WEB102:~$ ping 10.28.100.10
  PING 10.28.100.10 (10.28.100.10) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from 10.28.100.10: icmp_seq=1 ttl=56 time=19.2 ms
  64 bytes from 10.28.100.10: icmp_seq=2 ttl=56 time=15.3 ms
  --- 10.28.100.10 ping statistics ---
  2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss

  ... het werkt ....
   
  we voeren vervolgens op de firewall /etc/iptables/iptables.v-001.clear.sh uit en testen opnieuw:

  user@ub164-WEB102:~$ ping 10.28.100.10
  PING 10.28.100.10 (10.28.100.10) 56(84) bytes of data.
  ^C
  --- 10.28.100.10 ping statistics ---
  3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss

  inderdaad, pingen lukt niet zonder de NAT-router ...