home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

ip-virtual hosts debian 9

 
IP virtual hosts, is een configuratie van apache2 met verschillende virtual-hosts gebaseerd op een verschillende ip-address dus niet noodzakelijk met verschillende domein-namen
 

 1. configs in /etc/apache2/sites-enabled
   
  In de header van de virtualhost declaratie plaatsen we het ip-adres, en de poort
  (je kan op gelijkaardige manier port-virtual hosts aanmaken)
  <VirtualHost 172.20.30.40:80>
  ServerAdmin webmaster@www1.example.com
  DocumentRoot "/var/www/vhosts/www1"
  </VirtualHost>

   

  <VirtualHost 172.20.30.50:80>
  ServerAdmin webmaster@www2.example.org
  DocumentRoot "/var/www/vhosts/www2"
  </VirtualHost>

   

 2. twee ip-adressen op EEn netwerkkaart
   
  In de configfile /etc/network/interfaces dupliceren (multipliceren) we de netwerkinterface:
  # device: eth0
  auto eth0 
  iface eth0 inet static
  address  172.20.30.40
  netmask  16
  gateway  172.20.255.254
   
  # device: eth0:0
  auto eth0:0
  iface eth0:0 inet static
  address 172.20.30.50
  netmask 16

   

 3. twee (of meer) verschillende document-roots
   
  In de hogere voorbeeld config worden de sites geplaatst in
   
  /var/www/vhosts/www1
   
  en
   
  /var/www/vhosts/www2