home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

herhalingsoefening basis

 
DEEL 1
 

 1. Creeer de volgende file-directory-structuur in je eigen home-directory
   
  ├── Documents
  │  ├── docs
  │  ├── drawings
  │  └── sheets
  ├── scripts
  │  ├── perl
  │  ├── shell
  │  └── python
  ├── Downloads
  │  ├── allerlei
  │  ├── pdfs
  │  └── pics
  └── Public
    ├── dropzone
    ├── sync
    └── website

   

 2. kopieer alle files in /usr/share/doc/hdparm/ naar ~/Public/dropzone
   
 3. zet met nano een bestand index.html in ~/Public/website
   
 4. kopieer alle files die eindigen op .conf uit /etc naar ~/Downloads/allerlei
   
 5. verwijder alle files met daarin de letter a uit ~/Downloads/allerlei
   
  DEEL II
   
 6. Installeer de volgende utilities op je machine:  mc tree cowsay fortune hexedit

 7. Pas de permissions van Public en al zijn onderliggende bestanden en subdirectories aan tot lezen en schrijven voor iedereen

 8. Creëer een gebruiker Henk / met een home-directory / en met het paswoord sdf12345

 9. Neem tijdelijk de identiteit aan van Henk, ga naar zijn home-directory en maak een bestand voor-iedereen.txt en zet er iets in.

 10. Kopieer dit bestand, voor-iedereen.txt, als Henk vanuit /home/Henk/.. naar /home/student/Public/website (dat zou moeten werken wegens punt7)

 11. Wordt terug student -- kun je zonder sudo het bestand voor-iedereen.txt hidden maken? Indien Ja, doe dit en schrijf op hoe doe je dat doet?

 12. Schrijf een script met als naam fortunate-cow dat fortune en cowsay combineert in een pipe. Voer dit uit. Verplaats je script naar ~/scripts/shell

 13. Verander de eigenaar van de directory /home/student/Public/sync naar user root en groep root