home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

LAB disks FSTAB met /dev/xyz en UUIDs

 
we beginnen met een uitleg over disk-mamnagement en linux
en een demonstratie van de oefening hieronder
daarna is het uw beurt om het zelf te doen

linux schijven configureren -- kort

 • schijven toevoegen,
 • evalueren,
 • partitionneren,
 • evalueren
 • formateren,
 • mounten,
 • permanent maken in /etc/fstab,
 • en na elke stap testen.
   

voorbeeld fdisk

user@lxmint21-001:~$ sudo gdisk /dev/sdd

GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8

Partition table scan:
 MBR: not present
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: not present

 

Creating new GPT entries in memory.
 
Command (? for help): n
           (n voor new partition)
Partition number (1-128, default 1): 1 
          (we drukken enter -- het eerste partitienummer is altijd goed)
First sector (34-52428766, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}: 
          (we drukken enter; de eerste sector is altijd goed)
Last sector (2048-52428766, default = 52428766) or {+-}size{KMGTP}: 
          (we drukken enter en gebruiken de volledige schijf als 1 partitie)
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 
          (druk enter)
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
Command (? for help): p
          (p voor print partition table)
Disk /dev/sdd: 52428800 sectors, 25.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK  
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 2C57DC00-98F0-4063-A4BE-1B5C7F7E648F
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 52428766
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)
 
Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
  1      2048    52428766  25.0 GiB  8300 Linux filesystem

opgave:

voeg naast de schijf van hierboven (25G) nog twee harde schijven (50G en 75G) toe in je virtual,
en maak daarna de volgende partitionnering met gdisk:
 

/dev/sdb (50G)

 • part 25G voor 10 oude films
  format xfs
 • part 15G voor document over inspiratie
  format ext4
 • part rest v/d schijf voor swap
  swap

 
/dev/sdc (75G)

 • part van 50G backup
  format btrfs
 • part van 25G persoonlijk gebruik
  format ntfs
   

uitwerking

 • begin met schijf sdb
 • partitionneer / formatteer / manuele mount
   
  als alles werkt met de manuele mount,
  probeer dan met een edit van de /etc/fstab
   
 • daarna schijf sdc
 • partitionneer / formatteer / manuele mount
   
  als alles werkt met de manuele mount,
  probeer dan met een edit en UUIDs van de /etc/fstab