home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

testvragen op basiscommando's


  1. Hoe verwijder ik de niet lege directory ~/testfase

  2. Als je ls -l /etc intikt komt er teveel info op je scherm, die doorscrollt zodat je alleen de laatste regels output ziet. Hoe kun je scherm per scherm of stapsgewijs de info op scherm brengen? Kun je in je voorbeeld dan ook terugscrollen?

  3. Hoe maak ik de file mijn_geheim in mijn huidige directory hidden?

  4. Geef 2 korte manieren om terug te keren naar je home-directory.

  5. Hoe weet je waar je zit (in de directory structuur - één commando)?

  6. Hoe kun je zien onder welke gebruiker je bent ingelogd?

  7. Ik maak met nano een file aan met de naam: .ziejemij Met het commando ls kan ik die file niet zien. Hoe kan ik ze toch wel op scherm brengen?

  8. Hoe maak ik het script wie_logt_in uitvoerbaar?

  9. Hoe wijzig ik de eigenaar van de directory - en al zijn onderliggende files en subdirectories - /home/jan/public van root naar eigenaar jan? Kan je dit doen als user jan?