home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

groepen


 1. maak 2 users: brigitte en lenny

 2. maak met sudo in /home/lenny een directory met als naam bazaar

 3. in bazaar maak je 2 files met de namen lenny_only en lenny_en_brigitte

 4. maak lenny eigenaar van bazaar en de files in deze directory

 5. kijk of de group users bestaat in /etc/group

  $ less /etc/group

  -> als de group users niet bestaat maak ze dan met

  $ sudo groupadd users

 6. zorg dat lenny en brigitte in de nevengroep users zitten

  $ sudo usermod -a -G users lenny
  $ sudo usermod -a -G users brigitte
   
  de optie -G zet lenny en brigitte in de groep users
  de optie -a zorgt ervoor dat lenny en brigitte in andere groepen blijven zitten ...
  (-G alleen verwijdert de user anders uit andere groepen, behalve de hoofdgroep)

 7. in punt 4 werd lenny al eigenaar van de directory bazaar; maak nu ook de group users groepeigenaar van die directory.

 8. zorg er tenslotte voor (als lenny) dat brigitte de file lenny_only niet kan aanpassen maar de file lenny_en_brigitte wel.