home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

ik start een terminal op in mijn linux mint grafische omgeving
ik ga naar mijn $HOME directory met:

 
user@GK-01:~$ cd
 
ik kijk waar ik zit:
 
user@GK-01:~$ pwd
/home/user
 
ik maak nu met nano een bestand lokaal31:
 
user@GK-01:~$ nano lokaal31
 
(en ik sla het bestand op)
 
ik kan met EEn commando twee directories maken,
door een punt voor aldebaran te plaatsen wordt dit een hidden directory
 
user@GK-01:~$ mkdir WEGA .aldebaran -v
mkdir: created directory 'WEGA'
mkdir: created directory '.aldebaran'
 
ik verifieer:
 
user@GK-01:~$ ls
lokaal31 WEGA
 
en voor de hidden files:
 
user@GK-01:~$ ls -a

.       .linuxmint
..       .local
.aldebaran   lokaal31
.bash_history .profile
.bash_logout  .sudo_as_admin_successful
.bashrc    .themes
.cache     .vboxclient-clipboard.pid
.config    .vboxclient-display.pid
.dmrc     .vboxclient-draganddrop.pid
.gnupg     .vboxclient-seamless.pid
.gtkrc-2.0   WEGA
.gtkrc-xfce  .Xauthority
.ICEauthority .xsession-errors
.icons     .xsession-errors.old

 
ik ga nu naar de directory WEGA en zet er een bestand in tripwire ...
 
user@GK-01:~$ cd WEGA/
user@GK-01:~/WEGA$ nano tripwire
 
ik kopieeer nu de file tripwire naar .aldebaran (die directory is hidden) en ik maak tegelijkertijd tripwire hidden door er meteen een punt voor te zetten. (dat kan ook in twee bewegingen)
 
user@GK-01:~/WEGA$ cp tripwire ../.aldebaran/.tripwire
 
ik controlleer met tree -a
 
(output niet geplaatst, te uitgebreid)
 
ik plaats een bestand kubus in WEGA:
 
user@GK-01:~$ cd WEGA/
user@GK-01:~/WEGA$ nano kubus
 
ik probeer kubus uit te voeren, maar dat mag niet ...
 
user@GK-01:~/WEGA$ ./kubus
bash: ./kubus: Permission denied
 
ik maak kubus executable (uitvoerbaar):
 
user@GK-01:~/WEGA$ chmod +x kubus
 
ik kijk naar de permissions en zie de x-en van eXecutable bij kubus en niet bij tripwire ...:
 

user@GK-01:~/WEGA$ ls -l
total 8
-rwxrwxr-x 1 user user 17 Feb 8 09:59 kubus
-rw-rw-r-- 1 user user 28 Feb 8 09:55 tripwire

 
ik voer nu kubus uit vanuit mijn terminal in de GUI ...
 
user@GK-01:~/WEGA$ ./kubus
Warning: Cannot convert string -adobe-symbol
+-+-+-+-+-+-120-+-+-+-+-+-+ - to type FontStruct
 
en er verschijnt een een grafische calculator en clock ...
 
vervolgens plaats ik kubus in de hidden directory aldebaran:
 
user@GK-01:~/WEGA$ mv kubus ../.aldebaran/
 
ik verifieer:
 
user@GK-01:~/WEGA$ cd ../.aldebaran/
user@GK-01:~/.aldebaran$ ls
kubus
 
ik maak kubus hidden:
 
user@GK-01:~/.aldebaran$ mv kubus .kubus
user@GK-01:~/.aldebaran$ ls
 
ik zie niets ....
maar wel met :
 
user@GK-01:~/.aldebaran$ ls -a
. .. .kubus .tripwire