home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

processen

Process administratie in Linux is niet moeilijk. We gebruiken process administratie vooral om te kijken of een bepaalde service wel degelijk draait, en verder vooral om zich misdragende processen te beeindigen.
Er zijn een 5 tal nuttige commando's.
 

 1. ps
   
  ps is een veel gebruikt commando om een eerste zicht op processen (of één process) te krijgen. Vaak in combinatie met de optie -A of aux.
   
  voorbeeld:
  martin@phaedra ~ $ ps -A
   
  PID TTY     TIME CMD
  1 ?    00:00:01 init
  2 ?    00:00:00 kthreadd
  3 ?    00:00:00 migration/0
  4 ?    00:00:00 ksoftirqd/0
  5 ?    00:00:00 watchdog/0
  6 ?    00:00:00 migration/1
  7 ?    00:00:00 ksoftirqd/1
  8 ?    00:00:00 watchdog/1
  9 ?    00:00:01 events/0
  10 ?    00:00:02 events/1
  11 ?    00:00:00 khelper
  47 ?    00:00:00 kblockd/0
  48 ?    00:00:00 kblockd/1
  51 ?    00:00:00 kacpid
  52 ?    00:00:00 kacpi_notify
  131 ?    00:00:00 kseriod
  165 ?    00:00:00 pdflush
  166 ?    00:00:02 pdflush
  167 ?    00:00:00 kswapd0
  4885 tty4   00:00:00 getty
  4888 tty2   00:00:00 getty
  4890 tty3   00:00:00 getty
  4892 tty6   00:00:00 getty
  5081 ?    00:00:00 acpid
  5116 ?    00:00:00 kondemand/0
  5117 ?    00:00:00 kondemand/1
  6068 ?    00:00:00 krfcommd
  6140 ?    00:00:00 atd
  6160 ?    00:00:00 cron
  6193 ?    00:00:04 apache2
  6280 tty1   00:00:00 getty
  6449 ?    00:00:00 esd
  6737 ?    00:00:00 cifsoplockd
  6738 ?    00:00:00 cifsdnotifyd
  6746 ?    00:00:00 cifsd
  6748 ?    00:00:00 cifsd
  ..........................................> ingekort <........
  12199 ?    00:00:07 dirmngr
  15052 ?    00:00:08 mintMenu
  15055 ?    00:00:00 trashapplet
  15299 ?    00:00:00 gvfsd-computer
  15308 ?    00:00:00 cifsd
  16317 ?    00:00:02 gnome-terminal
  16320 ?    00:00:00 gnome-pty-helpe
  16321 pts/0  00:00:00 bash
  16363 ?    00:00:00 firefox
  16366 ?    00:00:00 run-mozilla.sh
  16370 ?    00:03:52 firefox-bin
  16912 pts/0  00:00:00 ps

  De eerste kolom is de Process IDentifier (PID). Hiermee identificeren we elk apart process.
  In de tweede kolom staat de naam van de terminal die het process heeft opgestart. Veel processen worden door andere processen opgestart en hebben dan ook geen TTY.
  De derde kolom geeft de gebruikte cpu tijd weer, en de vierde en laatste kolom het gebruikte commando.
   
  We kunnen de output van ps -A filteren met een pipe naar grep:

  martin@phaedra ~ $ ps -A | grep gnome
   
  14831 ?    00:00:00 gnome-keyring-d
  14946 ?    00:00:01 gnome-settings-
  14961 ?    00:00:06 gnome-panel
  14969 ?    00:00:05 gnome-screensav
  14997 ?    00:02:48 gnome-do
  15005 ?    00:00:00 gnome-power-man
  16317 ?    00:00:02 gnome-terminal
  16320 ?    00:00:00 gnome-pty-helpe

   

 2. kill
   
  We kunnen processen in de terminal stoppen met <CTRL><C>. Dit werkt meestal. Maar niet altijd. Bovendien worden veel processen grafisch opgestart met een muisklik, en <CTRL><C> is dan niet mogelijk.
   
  Indien een process raar doet kun je gebruik maken van het commando kill om het te beëindigen.
   
  kill wordt gevolgd door het PID van het process dat we willen beëindigen.
  We kunnen alleen processen 'killen' waar we zelf eigenaar van zijn.
  16942 ?    00:00:00 gnome-terminal
  16945 ?    00:00:00 gnome-pty-helpe
  16946 pts/0  00:00:00 bash
  16958 pts/0  00:00:00 ps
   
  martin@phaedra ~ $ kill 16946 

  Zonder optie stuurt kill een zogenaamd TERM signaal(terminate) naar de kernel (signal 15). Een beleefde vraag om te stoppen. Maar soms is dit niet voldoende om een process te stoppen, en in dat laatste geval kunnen we de optie -9 toevoegen. De optie -9 staat voor KILL signal 9.
   
  Uitgevoerd als root is dit een sterk wapen tegen CPU of MEMORY misbruikers:
   
  martin@phaedra ~ $ kill -9 16946
   

 3. killall
   
  Met killall beëindig je alle processen met dezelfde commandonaam. Nadeel van killall is dat je eerst de naam van het process moet kennen eer je het kunt beëindigen. Tweede nadeel is dat je alle processen met die naam vernietigt:
   
  martin@phaedra ~ $ killall firefox-bin
   
   4. xkill
   
  xkill vernietigt grafische toepassingen met een killer-cursor. Pas op, dit commando vernietigt desgewenst ook taakbalken, klokken enzomeer.
   
 4. top
   
  Het commando top geeft een dynamisch beeld van de processen gerangschikt op cpu gebruik:
  $ top
   
  top - 13:10:10 up 3 days, 22:18, 3 users, load average: 0.33, 0.35, 0.21
  Tasks: 161 total,  1 running, 160 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
  Cpu(s): 2.0%us, 1.3%sy, 0.0%ni, 96.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
  Mem:  2595140k total,  955504k used, 1639636k free,   276k buffers
  Swap: 4883752k total,    0k used, 4883752k free,  526988k cached
  PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND  
  16370 bert   20  0 286m 106m 22m S  1 4.2  0:52.24 firefox-bin
  16452 root   20  0 2308 1148 852 R  1 0.0  0:00.22 top
  14797 root   20  0 117m 23m 9700 S  0 0.9  2:01.36 Xorg
  1 root   20  0 1812 832 608 S  0 0.0  0:01.38 init
  2 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kthreadd
  3 root   RT -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 migration/0
  4 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.10 ksoftirqd/0
  5 root   RT -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/0
  6 root   RT -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 migration/1
  7 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.04 ksoftirqd/1
  8 root   RT -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 watchdog/1
  9 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:01.48 events/0
  10 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:02.04 events/1
  11 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 khelper
  47 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.06 kblockd/0
  48 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.04 kblockd/1
  51 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kacpid
  52 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kacpi_notify
  131 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kseriod
  165 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 pdflush

  Je kan top verlaten met de letter Q. In top kun je een process be-eindigen door de letter K in te tikken, daarna het PID, en zonodig het cijfer 9 . Voor meer mogelijkheden kan je hulp opvragen met H
   
  Bovenaan top zien we statistieken van het systeem: tijd, uptime, aantal ingelogde gebruikers, belasting van het systeem (load average), aantal draaiende processen (tasks), cpu, memory en swap gebruik.
  Daaronder vind je de processen die draaien op het systeem geordend in 11 kolommen:
   
  PID = Process ID: het nummer (1 tot 65535) dat elk uniek proces identificeert
  USER = de gebruiker die eigenaar is van het process
  PRI = de "priority" zoals ingesteld door de kernel. Normaal gezien een waarde tussen 0 en 100; RT betekent real-time
  NI = de "nice value" van een process; dit is een waarde van -20 tot +19 waar -20 de hoogste prioriteit is. Met de nice value wordt de actuele prioriteit door de user bijgeregeld
  VIRT = het totaal aantal virtueel geheugen (physiek RAM + SWAP) dat door het process wordt gebruikt
  RES = (resident) het gedeelte physiek RAM dat door een proces wordt gebruikt
  SHR = (share) stuk gebruikt geheugen dat door andere processen kan worden gebruikt
  S = Process Status:
          'D' = uninterruptible sleep - 'R' = running - 'S' = sleeping - 'T' = traced or stopped - 'Z' = zombie
  %CPU = percentage cpu gebruik
  %MEM = percentage geheugen gebruik
  TIME+ = tot hiertoe gebruikte cpu tijd
  COMMAND = het ingetikte commando
   
  meer weten: https://www.howtogeek.com/668986/how-to-use-the-linux-top-command-and-understand-its-output/
   

 5. pstree
   
  pstree geeft de boomstructuur van de processen weer. Als u vanuit een terminal of grafische omgeving een programma opstart, is die terminal of de GUI het ouderproces. Met pstree krijgt u die hierarchie op scherm. Alle processen vertrekken in het proces init of sytemd, afhankelijk van de distributie.
   
  voorbeeld:

  $ pstree
  init─┬─acpid
     ├─apache2───10*[apache2]
     ├─atd
     ├─cron
     ├─dbus-daemon
     ├─fail2ban-server───3*[{fail2ban-server}]
     ├─6*[getty]
     ├─ntpd
     ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
     ├─sshd─┬─sshd───sshd───bash───mc───bash
     │   ├─sshd───sshd───bash───pstree
     │   └─2*[sshd───sshd───bash]
     ├─systemd-logind
     ├─systemd-udevd
     ├─upstart-file-br
     ├─upstart-socket-
     ├─upstart-udev-br
     └─whoopsie───2*[{whoopsie}]
  

  In het voorbeeld hierboven valt vooral de vernesting van ssh-service (sshd) op.